Raymedy: meridiaan diagnostiek behandeling

torso‘Het menselijk lichaam is het meest wonderbaarlijk mooie instrument dat je je maar kunt voorstellen. Het is het instrument van ons innerlijk bewustzijn, van ons eigenlijke ik, dat voort leeft ook na het afleggen van het aardse lichaam. We moeten wel leren om het instrument goed te bespelen en te verzorgen en allereerst om er naar te leren luisteren. Symptomen zijn een kreet om aandacht van ons lichaam.’ 

Mauk den Boer, Raymedy


Raymedy: Herstel van innerlijke harmonie.

De Natuur streeft naar herstel van haar natuurlijke balans. Homeostase is de medische term daarvoor. Ook het menselijk lichaam streeft naar Homeostase. Het gaat erom het interne milieu in een stabiele toestand te houden omdat de omstandigheden van het externe milieu, de omgeving waar het organisme in leeft, voortdurend veranderen. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn er de bovengenoemde regelsystemen nodig. Zij reguleren onder andere de pH (zuurgraad), het zuurstofgehalte, het glucosegehalte en de osmotische waarde (hoeveelheid opgeloste stoffen).

De Traditionele  Chinese Geneeskunde is gebaseerd op dit principe. De Raymedy methode combineert de oude Chinese wijsheid met kennis uit de biofysica. Deze laatste wetenschap bestudeert de inwerking van natuurkrachten op levende weefsels. Met andere woorden hoe beïnvloeden (elektro) magnetisme, licht en bijv. elektrische stroom de levende materie.

StenenfotoHet samenkomen van deze twee wetenschappen heeft ertoe geleid dat met de Raymedy meridiaan diagnostiek het lichaam in kaart kan worden gebracht en ondersteund kan worden om deze homeostase te ondersteunen. Als je bedenkt dat je lichaam ieder moment van de dag aan het reguleren is, iedere maaltijd, alles wat je drinkt, de kleding die je draagt, de omgeving waar je je in begeeft. Alles heeft direct invloed op je en jouw lichaam zal daar meteen op reguleren. Een gezond, fit en vitaal lichaam is in staat om deze ‘aanvallen’ constant ongedaan te maken. Om fit en vitaal te blijven zal er goed voor het lichaam gezorgd moeten worden. Volwaardige voeding, voldoende goed water drinken, constant ontzuren, bewegen.

We hebben allemaal wel eens een periode dat je minder fit en vitaal bent. Een griepje, verkoudheid, vermoeid, blessure, dan is de innerlijke harmonie uit balans. Hier kan Raymedy een bijdrage leveren om zo snel mogelijk terug te keren naar die innerlijke harmonie, zodat je in balans komt en weer vitaal bent.


Hoe werkt het?

meridaandummyCentraal in de Raymedy methode staat het meridiaan diagnose systeem. Door een eenvoudige weerstandsmeting op 24 punten kan een snelle analyse worden gemaakt van fysiek, mentaal en emotioneel functioneren. Door het vergelijken van al de grafische representaties van de metingen ontstaat een zeer nauwkeurig beeld van de mate waarin het lichaam in staat is tot het reguleren van alle functies. De hypotheses die zo ontstaan kunnen worden geverifieerd met het therapiesysteem.

Het unieke van de methode is het therapie systeem. Met 350 verschillende signalen, bestaande uit licht-sequenties, magneetveld en galvanische stroom is het therapie systeem uniek in de wereld. Deze signalen ondersteunen het lichaam bij het herstel van een scala van acute en chronische klachten. Natuurkrachten die het zelfhelend vermogen van het lichaam zodanig stimuleren dat klachten kunnen verdwijnen. Soms al na één sessie.


Behandeling:

Op 24 meridiaanpunten zal er gemeten worden, deze punten bevinden zich op de handen en de voeten, nabij de nagelriem. Er worden drie metingen achter elkaar gedaan. De derde meting is het meest representatief omdat meridianen die compenseren, dit tijdens de derde meting zullen laten zien. In de grafische weergave is de meridiaan met de grootste leegte, grootste verschil tussen links en rechts en eventueel een geblokkeerde meridiaan goed herkenbaar.

De behandeling zal aan de hand van deze bevindingen worden gestart. Aanvullende scans met behulp van thermosensoren kunnen gedaan worden om meer specifieke informatie te verkrijgen. Zo kan er  bijvoorbeeld gescand worden op virussen, bacteriën, schimmels en parasieten. Een vertebra scan zal er inzicht verkregen worden over de wervels en de daarbij behorende dermatomen. De behandeling kan vervolgens heel specifiek worden opgestart. Een thuisbehandeling kan vervolgens als een krachtige ondersteuning worden ingezet om het proces verder te ondersteunen.

Voor meer informatie en ervaringen van anderen is de website van Raymedy een aanrader!